Home Overige Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester in Hardenberg

Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester in Hardenberg

0
Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester in Hardenberg

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Jan Willem Wiggers uit Hattem aan als waarnemend burgemeester van Hardenberg. Wiggers begint op
24 september met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Binnenkort vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.
Ervaren bestuurder
Jan Willem Wiggers (geboren in 1956 te Breda) heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur. Wiggers staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbindende burgervader. Sinds 2008 is hij burgemeester van Hattem, daarvoor was hij 4 jaar wethouder in Zwartewaterland. Voorafgaand aan zijn werk in het lokale bestuur was Wiggers achtereenvolgens werkzaam als hoofd Politiek Bestuur van het CDA partijbureau in Den Haag en als teamleider Openbaar Bestuur bij de provincie Overijssel in Zwolle.
Wiggers is goed bekend met het bestuurlijk netwerk van Overijssel. Hij kent de regio Zwolle goed en brengt stevige ervaring met Openbare orde en veiligheid mee, is al een tijd waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.
Waarnemend burgemeester
In Hardenberg ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester Peter Snijders.
Hij is per 16 september benoemd als burgemeester van Zwolle. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft de Commissaris van de Koning besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de periode dat de burgemeesterspost vacant is. Dit is naar verwachting tot de zomer 2020. Dit besluit is in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg tot stand gekomen. Dit najaar start de gemeente de procedure om tot een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester te komen.