Bevaarbaarheid van Vecht Hardenberg verbeterd.

0
2622

Waterschap Vechtstromen heeft, na instemming van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Ruimte voor de Vecht, ook ingestemt met het voorstel voor het uitwerken van een nieuw vaarconcept voor de vecht.
Dankzij dit voorstel word de natuurlijk diepgang van de rivier (welke min 1.5m is) aangehouden in plaats van de “50 cm” regel. Zo word de vaardiepte bepaald door de sluizen en bruggen in de vecht.
Op deze manier word de vaarbaarheid van de vecht sterk verbeterd. Watersportverening Hardenberg is erg blij met dit besluit
Waterschap Vechtstromen zal het vaarconcept, samen met de partners uit het programma Ruimte voor de Vecht, verder uitwerken.

Advertentie