Groen licht voor Baalder Uiterwaard

0
983
De gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen kunnen wat betreft de Hardenbergse gemeenteraad aan de slag met de realisatie van Baalder Uiterwaard. Het waterrijke natuurgebied moet een plek worden waar wilde vogels kunnen foerageren en uitrusten. De lokale pluimveesector maakt zich grote zorgen.
‘Tientallen bedrijven geruimd’

Pluimveehouder Dennis Wenker legde in een eerdere raadsvergadering uit dat van de 54 pluimveebedrijven het gros in een straal van tien kilometer rondom Baalder Uiterwaard zit. Bij een uitbraak van de vogelgriep moeten tientallen bedrijven worden geruimd.

‘Kans op vogelgriep is nihil’

Volgens inspreker Johan Poffers, die zich al jarenlang inzet voor de natuurbescherming in Hardenberg, is de kans op de verspreiding van vogelgriep door watervogels ‘nihil’. “De watervogels voelen zich beter thuis in de Vecht. Die zullen waarschijnlijk niet eens kiezen voor Baalder Uiterwaard.”

Beter contact met pluimveehouders

Een meerderheid van de raad vindt wel dat wethouder Te Rietstap eerder in gesprek had moeten gaan met de pluimveehouders. De wethouder heeft nu beloofd de sector te betrekken in de komende gesprekken. Tegen het plan kan nog bezwaar worden ingediend.

Advertentie