Sport verenigt Nederland, ook in Hardenberg.

0
1106

Drie partijen maakten recent in de gemeente Hardenberg afspraken over hoe zij met een actieve rol de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen implementeren en doelen willen bereiken. Samen met wethouder Martijn Breukelman ondertekenden Bert Beun (HHC Hardenberg), Gert Swankhuisen (Sportservice Hardenberg) en Arthur Bouwmeester (Stichting de Stuw) daartoe een intentieverklaring. Met dat Lokaal Sportakkoord wil men zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen.

De gemeente maakt hierbij samen met deze leidende partijen gebruik van de mogelijkheden die sportminister Bruno Bruins creëert in het kader van het Nationaal Sportakkoord. De in te huren procesbegeleider Eralt Boers zal als sportinformateur met een plan komen hoe men de ambities de komende jaren gestalte zal gaan geven. Hij heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren.

Het gaat dan om Inclusief sporten & Bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve Sportcultuur, Vaardig in Bewegen en ‘Topsport die inspireert’. Voor zo’n lokaal sportakkoord kan Hardenberg aanspraak maken op het beschikbare budget van € 40.000,00.

Advertentie