Hoe veilig is Hardenberg?

0
956

Hardenberg is nog steeds een veilige en leefbare gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van het veiligheidsonderzoek. Inwoners beoordelen de veiligheid met een 7,5.

De leefbaarheid in de buurt krijgt een 7,7 als rapportcijfer. Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat het aantal misdrijven in de gemeente Hardenberg in 2018 nagenoeg gelijk is gebleven

 • 68% Meer inwoners van Hardenberg waren in 2018 tevreden over de buitenverlichting; in 2016 was dit 62 procent.
 • 64% van de inwoners van Hardenberg geeft aan in een gezellige buurt te wonen waar mensen dingen samen doen. Dit is gestegen van 59 procent in 2016 naar 64 procent in 2018.
 • 16% Meer inwoners van onderzoeksgebied AZC vinden dat de buurt achteruit is gegaan (16%) en minder zien vooruitgang (5%) vergeleken met het gemeentelijke beeld. Ook is de perceptie van de buurtontwikkeling negatiever dan in 2016.
 • 14% Het aantal inwoners dat veel overlast ervaart van hondenpoep op straat of in de perken is afgenomen, in 2016 was dit nog 19 procent.
 • 18% Drugsgebruik of drugshandel komt volgens meer inwoners van Hardenberg wel eens voor in de buurt (in 2016 nog 14%), de ervaren overlast is gelijk.
 • 30% Het aandeel inwoners dat zelf veel verkeersoverlast ervaart is toegenomen, in 2016 was dit nog 25 procent.
 • 14% van de inwoners van Hardenberg voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt. Dat is ongeveer gelijk aan 2016. In onderzoeksgebied AZC en Hardenberg-Kern was er een toename.
 • 7,5 Het totaaloordeel over de veiligheid in Hardenberg is toegenomen ten opzichte van 2016 (7,4).
 • 0,4% Het percentage inwoners van Hardenberg dat in het afgelopen jaar slachtoffer werd van een geweldsdelict is afgenomen ten opzichte van 2016 (1,7%).
 • 4,1% Het slachtofferschap van vermogensdelicten in Hardenberg is afgenomen ten opzichte van 2016 (6,7%).
 • 1,2% inwoners van Hardenberg werden minder vaak slachtoffer van overige vernielingen dan in 2016 (2,8%).
 • 51% Inwoners van Hardenberg laten minder vaak ’s avonds het licht branden als er niemand thuis is dan in 2016 (58%).
 • 61% De huizen in Hardenberg zijn minder vaak voorzien van extra veiligheidssloten of grendels dan in 2016 (65%).
 • 70% van de bewoners is tevreden over het laatste contact met de politie, dit is meer dan gemiddeld in de referentiegebieden.
Advertentie