Veel ruimte en flexibiliteit voor ondernemers

0
645

Bedrijventerrein Broeklanden wordt definitief in zuidelijke richting uitgebreid met circa 20 hectare bedrijfsgrond. Op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid krijgen ondernemers letterlijk de ruimte, met grote kavels en veel flexibiliteit. Het bestemmingsplan om de uitbreiding mogelijk te maken is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk. Op woensdag 8 mei tussen 17.00 en 19.00 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan.

Hardenberg is al jarenlang koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Om aan de vraag van ondernemers naar bedrijfsgrond te blijven voldoen, wordt het bestaande bedrijventerrein Broeklanden in zuidelijke richting uitgebreid.

Ruimte en flexibiliteit
Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk wordt 20 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid biedt ondernemers letterlijk de ruimte. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorie├źn zijn toegestaan. Het terrein wordt flexibel ingedeeld met meerdere grote kavels van minimaal twee hectare groot.

Goed bereikbaar
Broeklanden-Zuid is goed bereikbaar vanaf de Duitslandweg, via de rotonde ter hoogte van de Zwedenweg/Frankrijkweg. De Frankrijkweg wordt doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld. Ook komt er een nieuwe ontsluitingsweg naar het terrein via de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Deze maatregelen vergroten de verkeersveiligheid in dit gebied.

Water en groen
Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 8 mei vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. De tekeningen van het nieuwe bedrijventerrein worden dan getoond. Ook is te zien waar de wegen worden aangelegd en waar ruimte is voor natuur en water. En er is informatie over de planning van het bouwrijp maken. Belangstellenden zijn welkom om binnen te lopen tussen 17.00 en 19.00 uur in Dorpshuis De Heujmansbelt (Wijkstraat 2a) in Bruchterveld. Medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Bouwrijp maken nog voor de zomer
Het bestemmingsplan dat de aanleg van het bedrijventerrein mogelijk maakt is op 12 februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Het bouwrijp maken van bedrijventerrein Broeklanden Zuid start naar verwachting in het derde kwartaal. De kavels zijn dan nog dit jaar bouwrijp. Bedrijven die interesse hebben om zich te vestigen op Broeklanden-Zuid kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg via ondernemen@hardenberg.nl. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen.

Advertentie